22. juli – NRK-serie

Utdrag fra NRKs 22. juli-serie kan egne seg i tilknytning til noen av læringsmålene og i læreres pedagogiske utviklingsarbeid knyttet til barn i sorg og krise. Nedenfor presenteres noen temaer og aktuelle utdrag: