Lærings- og refleksjonsmateriell om 22. juli

Her finner du læringsmateriell for lærere og lærerutdanning som kan brukes i undervisning om 22. juli, demokrati og medborgerskap.

Læringsmateriellet er organisert etter:

  • Ressurssider med forslag til læringsmål, relevante kompetansemål i læreplanen og lenker til ressurser.
  • Utvalgte kilder og verktøy som kan brukes i undervisning.
  • Fagtekster om hvordan jobbe med tematikken i det enkelte fag.

Velg tema, fag og trinn for å finne relevante ressurser:

Kontakt oss

Prosjektleder EWC, Ingrid Aspelund: i.aspelund@theewc.org