Om oss

Lærings- og refleksjonsmateriellet ble utviklet av Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) og Institutt for lærerutdanning ved NTNU på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet i perioden 2018 – 2020.

Denne nettressursen er utviklet for lærere og lærerstudenter, men er aktuell for alle som er involvert i skolens virksomhet. Ressursen gir støtte til vurderinger av når og hvordan lærere bør snakke med elever om terrorangrep – både 22. juli konkret, men også andre skremmende og alvorlige hendelser.

Du finner generelle råd for hvordan undervise om 22. juli, samt håndtere skremmende hendelser i nåtid i råd og vurderinger for lærere. Du finner også konkrete ressurser knyttet til 22. juli. Kort tid etter angrep er det vanligvis mye som er uklart, og for å få oversikt kan temaoversikten fungere som en struktur for å stille spørsmål og organisere den kunnskapen man har.

Ressursene tilbyr videre innganger til å jobbe med 22. juli opp mot skolens demokratiske mandat, og særlig i sammenheng med det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap. 

Læringsressursene er utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet i perioden 2018 – 2020.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppen har bestått av Ingrid Aspelund, Karoline Slåttum og Lars Gudmundson fra Det Europeiske Wergelandsenteret, og Camilla Stabel Jørgensen, Tatjana Kielland Samoilow og Jakob Maliks fra Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Tor Einar Fagerland (NTNU) har bistått prosjektgruppen underveis.

Referansegruppe

Lærergruppe

 • Elisabeth Aastrøm – Halstad, Hedrum skole (Vestfold og Telemark)
 • Marie Hortman, Vadsø barneskole (Troms og Finnmark)
 • Arzanne De Vitre, Drammen Voksenopplæring (Viken)
 • Morten Djupdal, (Trøndelag)
 • Merete Vinje, Teie skole (Vestfold og Telemark)
 • Mette Flermoen, Børstad skole (Innlandet)
 • Per Vang, Fyrstikkalleen skole (Oslo)
 • Helge Kristoffersen, Høyland skole (Vestland)
 • Wenche Vist, Byåsen skole (Trøndelag)
 • Sindre Mehren Green, Sylling skole (Viken)
 • Ranveig F. Holden, (Trøndelag)
 • Lizelle Vatnedal, Andebu skole (Vestfold og Telemark)
 • Marianne Becken, Storelva skole (Troms og Finnmark)
 • Guro Havrevold, Kråkerøy skole (Viken)
 • Kristin Tinnmannsvik, Demokrati i praksis, Huseby skole (Trøndelag)
 • Tonje Selbekk, Havøysund skole (Troms og Finnmark)
 • Anne Sudmann, Bingsfoss ungdomsskole (Viken)
 • Ola Rønning (Trondheim)
 • Johanne Borgfjord, Smiodden skole (Vestland)
 • Anett Fengestad, Rothaug skole (Vestland)

Vi har hentet innspill fra elever og lærere som har deltatt i det nasjonale læringstilbudet knyttet til Utøya og regjeringskvartalet, samt fra studenter og ansatte ved lærerutdanninger gjennom hele prosjektperioden, blant annet fra NTNU og Universitetet i Agder.

Bidragsytere fagsider

 • Kunst og håndverk: Øyvind Høyem, Lektor ved Fyrstikkalleen Skole og daglig leder for Kunst og design i  skolen
 • Naturfag: Unni Eikeseth, Universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning NTNU
 • Musikk: Jan Sverre Knudsen, Professor ved Institutt for barnehagelærerutdanning OsloMet
 • Matematikk: Lars Tore Spånberg Slettan, Fyrstikkalleen Skole
 • Kroppsøving: Annepetra Røkke Jenssen, Førstelektor Institutt for lærerutdanning NTNU