22 July – av Paul Greengrass

Filmen 22. July hadde premiere på utvalgte kinoer 4. oktober og Netflix-premiere 10. oktober 2018. Regissøren av filmen er den Oscar-nominerte Paul Greengrass, kjent for å ha laget blant annet Jason Bourne-filmene og United 93 om terrorangrepene 11. september 2001.

Filmen er basert på deler av Åsne Seierstads bok En av oss, og følger ulike, parallelle spor; gjerningsmannen under hans forberedelser, under angrepet og i rettssaken. Den følger AUF-er Viljar Hanssen i hans opplevelser på Utøya, i tiden etter og som vitne i rettssaken. Den gir også et begrenset innblikk i bevegelsene til statsminister Jens Stoltenberg 22. juli og dagene i etterkant. Greengrass har uttalt at han ikke ønsket å lage en film om angrepet i seg selv, men en film om den høyreekstreme motivasjonen for terroren og om etterspillet av angrepet. På den måten er den en annen type film en Erik Poppes film.

Mens filmen har fått gode anmeldelser i utlandet, er de norske anmeldelsene middelmådige. Flere har uttalt at filmen retter seg først og fremst mot et utenlandsk og ikke et norsk publikum. Delvis fordi den er på engelsk, men mest fordi den utelater viktige deler av historien og gjør forenklinger som det norske publikumet vil reagere på. Sammenlignet med Utøya 22. juli som gir et minutt-for-minutt perspektiv på angrepet på Utøya, er angrepet kun en liten del av 22. July. En konsekvens av dette er at seerne kan få et inntrykk av at politiet kom raskt til stedet, og at man ikke lærer noe om den mangelfulle beredskapen. Filmen har også fått kritikk for at gjerningsmannen portretteres uten å gi god nok informasjon om hans barndom og bakgrunn, og uten å problematisere motivasjonen hans for angrepet. Noen har også sagt at filmen er «Hollywood-versjonen» av en tragedie. I forkant har pårørende og overlevende uttalt bekymring for at filmen skaper underholdning av det de opplevde.  

Regissøren har hatt møter med Den Nasjonale støttegruppen etter 22. juli, og alle skuespillerne har hatt møter med personene de spiller (bortsett fra Anders Danielsen Lie som spiller Breivik). Delene av filmen som skal forestille Utøya er spilt inn på Nøtterøy.  

Aldersgrensen for filmen er satt til 15 år