Det var en gang en sommer

Vidar Kvalshaug (2013). Oslo: Gyldendal

Allerede i 2013 utga Vidar Kvalshaug boka Det var en gang en sommer. Det er en slank sakprosabok på knappe 50 sider skrevet for et ungt publikum.  Boka er lettlest og gjennomillustrert.

Kvalshaug bruker skjønnlitterære grep når han forteller historien om terroren den 22. juli. Han bruker du-henvendelser, og det er opplevelsene til enkeltbarna som hele veien står i fokus for beretningen. Boken rammes inn av fortellingen om den medfølende responsen til forfatterens fire år gamle sønn. Dermed henvender boken seg fra starten av til et ungt publikum og omfavner alle i sorgprosessen.

Det første kapitlet forteller om eksplosjonen i regjeringskvartalet, men hovedvekten ligger på terroren på Utøya. I tillegg til fortellingen om hendelsene den dagen, søker Kvalshaug også å forklare hvorfor Anders Behring Breivik handlet slik han gjorde, han beretter om rettssaken og om den tidlige responsen. I et avsluttende kapittel reflekterer forfatteren over vonde og forbudte følelser som hat, sorg og sinne. Boka egner seg godt som et første møte med 22. juli for unge.

Dersom den leses på barnetrinnet, vil det nok være hensiktsmessig at en voksen er til stede som samtalepartner. Interesserte elever på mellom- og ungdomstrinnet vil også kunne lese boka på egenhånd.

Følgende utdrag av av boka kan være særlig relevante:

  • Du husker hvor du var 22. juli (s. 11-13) – Om bomben i regjeringskvartalet
  • Du husker kanskje en sommer da alt var fint? (s.15-18) og Superhelter bruker ikke våpen. De redder barn (s. 19-26) – Om skytingen på Utøya
  • Som i et rollespill (s. 27-31) – Om motivet for angrepene.
  • Et hav av roser (s. 43-44) – Om rosetog og samhold
  • Hvorfor smilte han i rettsaken? (s. 39-41) – Om rettsaken
  • Kommer han noen gang ut av fengselet igjen? (s. 45 – 46) Om straffen og forholdene i fengselet