Andre tidslinjer og kart

Nedenfor har vi kort presentert et utvalg av andre tilgjengelige tidslinjer med fokus på 22. juli. En del av dem er en blanding av tidslinje og kart, og mange er interaktive. Flere inneholder lenker til lydfiler og filmsnutter – bl.a. opptak fra terrorangrepene. I oversikten nedenfor omtales og beskrives de ulike ressursene og mulighetene i dem.

NRK sin tidslinjeressurs knyttet til 22.7.2011 lar brukeren velge mellom ABB, Terrordøgnet og Tiden etterpå. I tidslinjene for Terrordøgnet og Tiden etterpå kan brukeren velge filter: alle, ABB, Politiet/etterforskningen eller andre. Alle tidslinjene inneholder tekster, bilder og lenker til nyhetsartikler og nyhetssendinger.

NRK sin kartressurs knytte til 22. 7 2011 omfatter kart over Regjeringskvartalet, Utøya, Kjørerutene og Vålstua gard, med flere valgmuligheter/kartlag – bl.a. hvor det er tatt bilder eller film som det er lenket til – enten fra angrepene og redningsarbeidet, eller av overlevende som forteller og viser hvor de var/gjemte seg.

TV2 sin tidslinje knyttet til 22. juli starter 15.13 22. juli 2011, og inneholder lenker til andre artikler og filmsnutter, både fra terroren og til oppdateringer senere – om hva noen har brukt erstatningspenger til mv. Ingen valgmuligheter for å inkludere/ekskludere stoff.  

VG sitt spesialoppslag med kart, tidslinjer og faktabokser, og interaktive symboler som åpner bilder og setter i gang filmer – bl.a. opptakene fra helikopteret som fløy over utøya under angrepet, og ungdoms egne opptak fra under angrepet og intervjuer.

VG sin kartressurs med oversiktsbilder av regjeringskvartalet og Utøya, med markeringer av hvor terroristen beveget seg, steder der det er tatt opp film – som det er lenket til.

Tidslinje fra norsk wikipediaoppslag om terrorangrepene. Denne tidslinjen omfatter også lenker til tidslinjer fra bl.a. BBC og CNN.

BBC sin tidslinje med kart, oversiktsbilder med integrert tidslinje, med faktabokser og bilder bl.a. markeringer av hvor de døde lå.

CNN sin tidslinje med tekst, bilder og film om angrepene, men også om sorgen og minnesteder.

Tilbake til verktøy

Tilbake til temaer og læringsmål