Angrepene og redningsarbeidet

Hva skjedde 22. juli 2011?

Velg et læringsmål og du finner:

  • Oversikt over relevante kompetansemål i ulike fag
  • Ressurser og råd for lærere
  • Ressurser og kilder for elever

PDF med samlet oversikt over alle temaer og forslag til læringsmål

Noen utvalgte ressurser

TEMATEKST – angrepene og redningsarbeidet

Hvordan snakke med barn og ungdom om 22. juli? – Råd og refleksjoner blant annet om mulige sprik mellom elever og læreres minner og forventninger til samtaler om 22. juli

Hvorfor gjorde han det? – Tekst om Breiviks motiv for angrepene som kan leses av elever sammen med en voksen

Noen utvalgte ressurser

TEMATEKST – angrepene og redningsarbeidet

Bilder fra 22. juli og dagene i etterkant – et utvalg bilder som kan brukes i undervisning på alle trinn. Det kan være aktuelt å vise frem bilder av det ødelagte regjeringskvartalet, oversiktsbildet av Utøya og av ungdommer som blir passet på av hjelpearbeidere.

Hva skjedde 22. juli 2011? – Tekst om angrepene og redningsarbeidet som kan leses av elever sammen med en voksen

Hvorfor gjorde han det? – Tekst om Breiviks motiv for angrepene som kan leses av elever sammen med en voksen

Noen utvalgte ressurser

TEMATEKST – angrepene og redningsarbeidet

Digital tidslinje – basert på av tidslinjen i læringssenteret Hegnhuset på Utøya. Kan brukes på tavlen i klasserommet sammen med lærer, eller av elevene på egen skjerm.

Fortellinger om 22. juli – arbeid med kilder 22. juli-senteret sin oppgave for å fremme historiebevissthet og kildebevissthet i forbindelse med 22. Juli. Oppgaven presenteres gjennom 31 (powerpoint) bilder med tekst og bilder av konkrete kilder. Oppgavene dreier seg om å reflektere over hva ulike kilder kan gi av kunnskap om 22. juli.

Omtale av forskning på medias håndtering av terrorangrepene – forskningen  viser at kritisk journalistikk og plattformer for nettdebatt ble  moderert av redaktører  for å  dempe kritikk og presentere samfunnsbærende saker