Læringsmål 8-10 konspirasjonsteori

Eleven kan forklare hva som kjennetegner en konspirasjonsteori


Læringsmål 8-10 trinn