Angrepene og redningsarbeidet 8-10 kilder

Eleven kan bruke informasjon om terrorangrepene og redningsarbeidet 22. juli fra ulike kilder og vurdere påliteligheten til informasjonen


Læringsmål 8-10. trinn