Angrepene og redningsarbeidet 8-10 media

Eleven kan utforske fremstilling av 22. juli i nasjonal og internasjonal media


Læringsmål 8-10. trinn