Angrepene ulike kilder 5-7

Eleven kan bruke informasjon om terrorangrepet og redningsarbeidet 22. juli fra ulike kilder og vurdere påliteligheten til informasjonen 


Læringsmål 5-7. trinn