Demokrativerksted tilbud

For deg som er 13-20 år og engasjert i ungdomsråd, fritidsklubb, idrettslag eller andre steder i lokalsamfunnet