Forebygge hatytringer 8-10

Eleven kan gjenkjenne og imøtegå hatytringer


Læringsmål 8-10. trinn