Forebygge og motarbeide anti-demokratiske holdninger 8-10

Eleven kan utforske og presentere muligheter for å forebygge og motarbeide anti-demokratiske holdninger i samfunnet i dag


Læringsmål 8-10. trinn