Høyreekstrem ideologi 5-7

Eleven kan kjenne til høyreekstreme forestillinger om samfunnet og hvordan forestillingene påvirker mennesker


Læringsmål 5-7. trinn