Høyreekstrem ideologi 8-10

Eleven kan gjøre rede for høyreekstreme forestillinger om samfunnet og drøfte hvordan forestillingene påvirker mennesker


Læringsmål 8-10. trinn