Hvordan går det med de overlevende og etterlatte i dag 5-7

Eleven kan reflektere over hvordan ulike grupper av ofre har det i dag


Læringsmål 5.-7. trinn