Hvordan har 22. juli påvirket Norge? 8-10

Eleven kan finne informasjon fra ulike kilder og reflektere over hvordan 22. juli har påvirket det norske samfunnet etter terrorangrepet og frem til i dag


Læringsmål 8-10. trinn