Inkludering og felleskap 1-4

Eleven kan bidra konkret til inkludering og bygging av fellesskap


Læringsmål 1.-4. trinn