Konspirasjonsteorier 5-7

Eleven kan forklare hva som kjennetegner en konspirasjonsteori


Læringsmål 5-7. trinn