Kulturelle 8-10 offentlige ytringer

Eleven kan reflektere over innholdet i og mottagelsen av kulturelle uttrykk og offentlige ytringer i tiden like etter 22. juli


Læringsmål 8-10. trinn