Medfølelse og samhold 5-7

Eleven kan reflektere over den brede oppslutningen om medfølelse og samhold


Læringsmål 5-7. trinn