Motivene 8-10

Eleven kan presentere og reflektere over gjerningsmannens motiver


Læringsmål 8-10. trinn