ofrene 8-10 idag

Eleven kan reflektere over hvordan ulike grupper av ofre har det i dag


Læringsmål 8-10. trinn