Ofrene 8-10 sorg

Eleven kan reflektere over forholdet mellom direkte berørte og deres sorg og angrepenes status som nasjonalt traume


Læringsmål 8-10. trinn