Rettsprosessene 8-10 erstatningssaker

Eleven kan gjøre rede for og reflektere over erstatningssaker knyttet til ofrene


Læringsmål 8-10. trinn: