Rettsprosessene 8-10 rettssakene

Eleven kan gjøre rede for og reflektere over rettssakene knyttet til gjerningsmannen


Læringsmål 8-10. trinn