Samfunnsberedskap 8-10

Eleven kan gjøre rede for hva samfunnsberedskap er og beskrive beredskapen før og etter 22. juli


Læringsmål 8-10. trinn