Samfunnsberedskap før og etter 22.juli 5-7

Eleven kan kjenne til hva samfunnsberedskap er og beskrive beredskapen før og etter 22.juli


Læringsmål 5-7. trinn