Tidlige kulturelle uttrykk og offentlige samtaler 1-4

Eleven kan samtale om og reflektere over den brede oppslutningen om medfølelse og samhold


Læringsmål 1-4. trinn