Innsats for andre

Arbeidet med demokrati og medborgerskap i valgfaget Innsats for andre handler om å være en aktiv medborger gjennom å få praktisk erfaring med og mulighet til å gjøre noe for andre og bidra til fellesskapet. Gjennom fagets kjerneelementer, frivillighet og sosialt entreprenørskap og ansvarlighet og samhandling kan elevene utvikle ansvarlighet, vise solidaritet, fremme likeverd og oppleve verdien av å gjøre noe for andre og å være til nytte. Slik utvikler de også egen identitet gjennom å gjøre etiske vurderinger.

I skolens tverrfaglige arbeid er det naturlig å trekke faget inn i arbeidet med 22. juli ved å la elevene arbeide med inkludering og bygging av felleskap gjennom planlegging, utvikling og gjennomføring av praktiske sosiale tiltak som bidrar til et inkluderende samfunn. Elevene kan reflektere over hvordan frivillig arbeid er en tradisjon som er med på å ivareta demokratiske verdier og er dermed også en del av forebyggingen av anti-demokratiske tendenser i samfunnet.

Forslag til temaer og læringsmål

Under finner du forslag til temaer og læringsmål spesielt relevant for faget. Når du velger et læringsmål kommer du til en side med ressurser for å jobbe med akkurat dette læringsmålet. Læringsmålssidene kan benyttes som utgangspunkt for planlegging, spesielt tverrfaglig.

Tilbake til alle fag