Kilder knyttet til samfunnsberedskap

Noe av det vi kan lære om og av 22. juli 2011, er at samfunnet ikke klarte å beskytte seg mot terrorangrepene den dagen. Terroristen ble ikke oppdaget før han satte i gang angrepene, han ble ikke stoppet på vei fra det første angrepet til det neste, sperrene som var vedtatt oppsatt for å hindre at bombebilen kunne plasseres der han satte den, var ikke satt opp, og misforståelser om oppmøtested forsinket politiets aksjon for å pågripe terroristen.

Kort oppsummert kan vi derfor si at beredskapen ikke var god nok 22. juli 2011. At så mange fikk rask og god helsehjelp, viste sider ved norsk beredskap som fungerte godt. Nedenfor presenteres et utvalg kilder som angår beredskapssituasjonen 22. juli 2011 og hva som er gjort siden for å ivareta og styrke beredskapen, og kilder der den aktuelle beredskapen vurderes. 

PDF: Omtale av kilder knyttet til beredskap Kildene som presenteres, er følgende: 

  • NOU2012:14 – 22. juli-kommisjonens rapport 
  • Regjeringens nettside der det gjøres rede for oppfølging etter 22. juli 
  • Riksrevisjonens undersøkelse 2015 
  • Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse 2016–17
  • Underveisrapportering om nærpolitireformen 2017
  • Evaluering av nærpolitireformen 2018
  • Sluttrapport fra prosjektet NEXUS (The next disaster – Collaboration, risk communication and action capacity after the 22/7 terror) 2017

Tilbake til kilder og verktøy