Medier og kommunikasjon

I valgfaget medier og kommunikasjon handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om å utvikle digital dømmekraft, tenke kritisk og gi elevene forståelse av verdien av ytringsfrihet og respekt for demokratiske verdier.

Innholdet fra temaene og læringsmålene som er utviklet med utgangspunkt i spørsmålet «Hva kan barn og unge lære om og av 22. juli?» kan være utgangspunkt for arbeid i begge kjerneelementene i faget: medieproduksjon og mediebevissthet. Valgfagene henter innhold fra andre fag i grunnskolen, og derfor kan elever i medier og kommunikasjon arbeidet med å planlegge, produsere og presentere sammensatte medietekster med ulike virkemidler om de ulike temaene i denne ressursen, gjerne i samarbeid med andre fag. Samtidig kan de reflektere over hvordan individ og samfunn påvirkes av kommunikasjon gjennom ulike medier.

Forslag til temaer og læringsmål

Under finner du forslag til temaer og læringsmål spesielt relevant for faget. Når du velger et læringsmål kommer du til en side med ressurser for å jobbe med akkurat dette læringsmålet. Læringsmålssidene kan benyttes som utgangspunkt for planlegging, spesielt tverrfaglig.

Angrepene og redningsarbeidet

Hva skjedde 22. juli 2011? – Kort tekst om begge angrepene og de ulike etatenes redningsarbeid

gjøre rede for terrorangrepene og redningsarbeidet 22. juli i regjeringskvartalet og på Utøya

bruke og vurdere påliteligheten til informasjon om terrorangrepene og redningsarbeidet 22. juli fra ulike kilder og vurdere påliteligheten til informasjonen

utforske fremstilling av 22. juli i nasjonal og internasjonal media

Ofrene

Hvem ble rammet, på hvilke måter og hvordan går det med oss? – – Kort tekst om ofrene – hvem angrepet var rettet mot, om hvordan ulike grupper er rammet, og hvordan det gikk med dem ca 7 år etter angrepene (undersøkelse fra 2018)

gjøre rede for hvem som ble rammet 22. juli

Senere kulturelle uttrykk og offentlige samtaler

Hvordan er 22. juli behandlet i kulturelle uttrykk og i offentlige samtaler etter dom i straffesaken?  Kort tekst om kulturelle uttrykk og offentlige samtaler etter avsagt dom i straffesaken.

finne informasjon fra ulike kilder og reflektere over hvordan 22. juli har påvirket det norske samfunnet etter terrorangrepene og frem til i dag

Ivareta og videreutvikle demokratiet

Hvordan kan og vil vi organisere samfunnet vårt for å gjøre nye terrorangrep lite sannsynlige/for å begrense skader ved nye angrep? 
Hvordan skal vi handle for å forebygge og motarbeide anti-demokratiske tendenser i samfunnet?
Kort tekst om å ivareta og videreutvikle demokratiet

bidra konkret til inkludering og bygging av fellesskap

gjøre rede for hva samfunnsberedskap er og beskrive beredskapen før og etter 22.juli

gjøre rede for høyreekstreme forestillinger om samfunnet og drøfte hvordan forestillingene påvirker mennesker 

utforske og presentere muligheter for å forebygge og motarbeide anti-demokratiske holdninger i samfunnet i dag 

gjenkjenne og imøtegå hatytringer

Tilbake til alle fag