Oversikt over og presentasjon av utvalgt litteratur knyttet til 22. juli

Fra starten av har skjønnlitteratur spilt en viktig rolle i bearbeidingen og forståelsen av terrorangrepene. I starten var det særlig lyrikk og essayistikk som preget den kulturelle responsen. De lange fortellingene kom senere. De første romanene behandlet sorg, men siden har det også kommet flere kritiske romaner. 

For en oversikt over utgivelser frem til 2014, se Langås (2014) «22. Juli. Litterære konstruksjoner av et nasjonalt traume» i European Journal of Scandinavian Studies, 46 (1), s. 81 – 101. For et lengre tidsspenn se Folkvord & Warberg (2019) «Jan Kjærstads Berge. En åpning av den offentlige samtalen om 22. juli 2011?» i Edda, nr. 3, vol. 106, artikkel 4.

Nedenfor omtales noen av de viktige bidragene, sammen med lenker til (fremføringer av) dem og/eller anmeldelser av dem.