22. juli i media

Tema: Angrepene og redningsarbeidet

Eleven kan utforske fremstilling av 22. juli i nasjonal og internasjonal media

Læringsmål 8-10. trinn

Ressurser og råd for lærere 

Ressurser og kilder for elever

  • Wayback Machine – Et verktøy som lar deg «spole tiden tilbake» for å se hvordan avisforsidene så ut i dagene etter terrorangrepene.