22. juli i media

Tema: Angrepene og redningsarbeidet

Eleven kan utforske fremstilling av 22. juli i nasjonal og internasjonal media


Læringsmål 8-10. trinn

Relevante kompetansemål i norsk, samfunnsfag, KRLE, matematikk og engelsk

Ressurser og råd for lærere 

Ressursene og rådene som ligger under læringsmålet “Elevene kan gjøre rede for terrorangrepene og redningsarbeidet 22. Juli i regjeringskvartalet og på Utøya” og læringsmålet “Eleven kan bruke informasjon om terrorangrepene og redningsarbeidet 22. juli fra ulike kilder og vurdere påliteligheten til informasjonen” er også aktuelle i forbindelse med dette målet. I tillegg er følgende ressurser aktuelle:

Ressurser og kilder for elever

  • Avisforsideren samling avisforsider fra norske aviser 23., 24., og 25. juli 2011.
  • Wayback Machine – Et verktøy som lar deg «spole tiden tilbake» for å se hvordan avisforsidene så ut i dagene etter terrorangrepene.

Tilbake til alle temaer og læringsmål