Å undervise i kontroversielle tema

Å lære seg å gå i dialog med og respektere mennesker som har andre verdier enn en selv, står sentralt i den demokratiske prosessen. Det er nødvendig for å beskytte og styrke demokratiet og fremme en kultur tuftet på menneskerettigheter.

Flere alvorlige hendelser i Europa de siste årene, slik som terrorangrepene i Norge 22. juli 2011, opptøyer og demonstrasjoner i flere land, og drapet på læreren Samuel Paty i Frankrike i 2020, har ført til en offentlig debatt om skolens rolle i ungdoms utvikling i spørsmål om moral og medborgerskap. I mange lands læreplaner legges det nå det vekt på at barn og unge lærer demokrati først og fremst gjennom praktisk erfaring. I praksis betyr dette gjerne at undervisningen åpner opp for uforutsigbare og potensielt kontroversielle tema.

Læringsressursen «Å undervise i kontroversielle tema» er utviklet for å hjelpe lærere til å engasjere unge mennesker i kontroversielle tema, og å utvikle selvtillit og kompetanse til å gjøre engasjement til en del av hverdagen, særlig ved å:

  • gjøre klasserommet til et trygt sted der elevene fritt og uten bekymring kan diskutere spørsmål de er opptatt av
  • bruke undervisningsstrategier og metoder som fremmer dialog preget av åpenhet og respekt

Læringressursen er utviklet for lærere, men er relevant for alle som jobber i skolen eller med barn og unge.

Vi anbefaler særlig refleksjonsøvelsen «Hvem sin side er du på?» på side 46 og samarbeidsøvelsen «Dialogkafé» på side 57.

Læringsressursen er utviklet av Europarådet. Forfattere er ELENA PAPAMICHAEL, MARY GANNON, BOJKA DJUKANOVIC, ROSA GARVIN FERNÁNDEZ, DAVID KERR and TED HUDDELSTON. Redigert av DAVID KERR AND TED HUDDELSTON