Inkludering og fellesskap

Tema: Ivareta og videreutvikle demokratiet

Eleven kan bidra konkret til inkludering og bygging av fellesskap


Læringsmål 1.-4. trinn

Relevante kompetansemål i norsk, samfunnsfag, KRLE, naturfag, kroppsøving, musikk og kunst og håndverk

Ressurser og råd for lærere

  • Ivareta og videreutvikle demokratiet – tekst om forhold som er betydningsfulle for å beskytte og ivareta samfunnet som demokratisk, og for å videreutvikle demokratiet.
  • Om å bidra til inkludering og bygging av fellesskap i kroppsøving – Råd og refleksjoner knyttet til praktiske aktiviteter som fremmer inkludering 
  • Dembra bakgrunnstoff, pedagogiske refleksjoner og undervisningsmateriell til bruk i skolen og lærerutdanningen, og for din egen utvikling som lærer i arbeidet med forebygging av gruppefiendtlighet og udemokratiske holdninger
  • «Becoming Interculturally Competent» – Artikkel av Milton J Bennet (2004) i J. Wurzel (red.) Toward multiculturalism: A Reader in multicultural education, 2nd edition. Newton, MA: Intercultural Resource Coperation. (s. 62–77) (16 sider)

Ressurser og kilder for elever

  • Barn av regnbuen (tekst og lydopptak) – ‘Skolenes sangdag’ har lydfiler både med og uten vokal, og en kort tekst som forteller om sangen, blant annet at den ble sunget under en markering under straffesaken (som en respons på terroristens omtale av sangen) og under minnemarkeringen 22. juli 2012
  • Rettighetsslottet  – Redd Barnas undervisningsmateriell om ikke-diskriminering for de eldste barna i barnehagen og elever på 1.–4. trinn. 
  • FN-filuren (FN-sambandet) – Temasider og spill om FN og temaer som fredsskaping, rettferdighet og samarbeid. 
  • Zabderfilio (Europarådet) – Dukketeater om mangfold og inkludering. Instruksjonene til øvelsen er på engelsk. 
  • The Battle for the Orange (Europarådet) – Øvelse om konfliktløsning, kommunikasjon og samarbeid. Instruksjonene til øvelsen er på engelsk. 
  • 16 år med Benjaminprisen. Forebyggende arbeid mot rasisme og diskriminering i skolen (HL-senteret) – Publikasjon med forslag til undervisningsøkter for 4. trinn og oppover. Oppgaver knyttet til temaene mangfoldskompetanse, rasisme, identitet og språk fra side 83. 

Tilbake til alle temaer og læringsmål