Inkludering og fellesskap

Tema: Ivareta og videreutvikle demokratiet

Eleven kan bidra konkret til inkludering og bygging av fellesskap


Læringsmål 5-7. trinn

Relevante kompetansemål i norsk, samfunnsfag, KRLE, engelsk, musikk, kunst og håndverk og kroppsøving

Ressurser og råd for lærere

Ressurser og kilder for elever 

Det er bare «Barn av regnbuen» og ressursene om Utøya/Hegnhuset som eksplisitt er knyttet til 22. juli av ressursene nedenfor. De andre handler om inkludering – som er viktig for å ivareta og videreutvikle demokratiet. 

 • Barn av regnbuen (tekst og lydopptak) – «Skolenes sangdag» har lydfiler både med og uten vokal, og en kort tekst som forteller om sangen, bl.a. at den ble sunget under en markering under straffesaken (som en respons på terroristens omtale av sangen) og under minnemarkeringen 22.7.2012.
 • Hegnhuset, minne– og læresenter på Utøya (Arkitektur-N) – bilder fra Hegnhuset på Utøya som kan benyttes som utgangspunkt for arbeid i kunst og håndverk knyttet til 22. juli og om hvordan kunst og arkitektur kan brukes til å skape møteplasser 
 • Bildegalleri fra Utøyas bygninger (Utøya.no) –kan benyttes som utgangspunkt for arbeid i Kunst og Håndverk knyttet til 22. juli og hvordan kunst og arkitektur kan brukes til å skape møteplasser.
 • Jeg tolererer deg (s. 11) – Skeiv Ungdom sin deltakende øvelse hvor elevene reflekterer over maktforholdet mellom å tolerere og bli tolerert. 
 • Alt det vi deler – filmsnutt og oppgave om fordommer på minstemme.no. 
 • The evolution of trust – Interaktivt engelskspråklig nettsted som bruker spillteori til å modellere mekanismer bak tillit og mistillit mellom mennesker og i samfunnet (30 min.).
 • Diskriminering – Raftostiftelsen sin ressurs om identitet og diskriminering: Hvordan uttrykker vi vår identitet? Hvem er egentlig «vi»? Og hvem blir da «de andre»? Kan diskriminering foregå selv om det ikke finnes noen intensjon om å forskjellsbehandle? Finnes det grupper som i større grad blir diskriminert enn andre? En undervisningspakke med ulike deler. 
 • I boks? – Raftostiftelsen sin ressurs om kategorisering: Gjennom denne pakken er målet at elevene ser hvordan de selv blir satt i boks, og hvordan vi putter andre mennesker i ulike bokser. Vi spør hvordan og hvorfor mennesker har behov for å kategorisere hverandre – og ser på hvilke konsekvenser dette kan ha. 
 • 16 år med Benjaminprisen. Forebyggende arbeid mot rasisme og diskriminering i skolen – HL-senteret sin publikasjon med forslag til undervisningsøkter for 4. trinn og oppover. Oppgaver knyttet til temaene mangfoldskompetanse, rasisme, identitet, språk fra side 83. 
 • FN-filuren – FN-sambandet sine temasider og spill om FN og temaer som fredsskaping, rettferdighet og samarbeid. 
 • Zabderfilio – Europarådet sitt dukketeater om mangfold og inkludering. Instruks til øvelsen er på engelsk. 
 • Nettsted om Pablo Picasso og hans mest kjente verk (pablopicasso.org) –kan benyttes som utgangspunkt for arbeid i kunst og håndverk knyttet til 22. juli og kunstens rolle i å møte utfordringer i dagens samfunn. 
 •  (Europarådet) Øvelse som lar elevene diskutere årsaker til og konsekvenser av sårende ordbruk, og trene på ferdigheter til å stå imot det. Instruksjonene til øvelsen er på engelsk. 

Tilbake til alle temaer og læringsmål