Hvordan har 22. juli påvirket Norge?

Tema: Senere kulturelle uttrykk og offentlige samtaler

Eleven kan finne informasjon fra ulike kilder og reflektere over hvordan 22. juli har påvirket det norske samfunnet etter terrorangrepet og frem til i dag


Læringsmål 8-10. trinn

Relevante kompetansemål i norsk, samfunnsfag, KRLE, musikk, matematikk og kunst og håndverk

Ressurser og råd for lærere

 • Senere kulturell respons og offentlige samtalerKort tekst (drøyt 900 ord) om kulturelle uttrykk og offentlige samtaler etter avsagt dom i straffesaken.
 • Tillit i Norge etter 22. juli 22. juli-senteret sin fordypningstekst om hvordan 22. juli påvirket nordmenns tillit til hverandre og til myndigheter og institusjoner.
 • «Å våge å være norske sammen» fra boken Norge etter 22. juli (Institutt for fredsforskning PRIO) – Et bokkapittel som bygger på intervjuer med norsk ungdom og elevtekster om hva det vil si å være norsk, og som viser hvordan 22. juli har formet denne forståelsen. Kapittelet er en forskningsartikkel, men inneholder utdrag fra intervjuene og elevtekstene som kan benyttes som utgangspunkt for samtale og diskusjon.
 • «Mitt lille land» – sangen som trøstet ossArtikkel i Aftenposten (september 2014). 
 • Nytt Regjeringskvartal – Statsbyggs nettside med informasjon om byggingen av nytt regjeringskvartal
 • Regjeringskvartalet – Regjeringens nettside med informasjon om det nye regjeringskvartalet, om kunst, arkitektur og historie.
 • Erling Viksjø og Regjeringsbygningen – Nasjonalmuseets nettside med bilder av arkitektur og kunst i regjeringskvartalet.
 • Utøya.no – Utøyas nettsider, med informasjon om Utøyas historie og om Utøya som et sted for minne, læring og engasjement i dag.
 • Konsekvensene etter 22. juli (NRK) – Artikkel med oversikt over lovendringer og lignende som har kommet i kjølvannet av 22. juli.
 • Tale ved tildeling av Fritt Ords Honnør 27. mai 2020 – Fritt Ords Honnør 2020 ble tildelt filmskaperne Sara Johnsen og Pål Sletaune for TV-serien 22. juli. Talen er skrevet i diktform og tar opp spørsmål om hva serien er og ikke er.

Ressurser og kilder for elever

 • Hva skal vi lære bort om 22. juli? 22. juli-senterets gruppeoppgave om historieformidling og historiebevissthet der elevene selv skal fortelle historien om 22. juli ved bruk av bilder og tekst.
 • Minne og læring i regjeringskvartalet – 22. juli-senterets gruppeoppgave om regjeringskvartalet og ulike steders historie og tilknytning til 22. juli.
 • Behandling av saker i PFU – NDLA sin oppgave om pressens dekning av terrorhandlingene 22. juli 2011, og hvordan PFU vurderte den. Oppgaven kan brukes som ledd i en diskusjon om hvordan dette har påvirket pressedekning i etterkant.
 • The evolution of trust – Interaktivt nettsted som bruker spillteori til å modellere mekanismer bak tillit og mistillit mellom mennesker og i samfunnet (30 min.). På engelsk.