Hvem ble rammet 22. juli?

Tema: Ofrene

Eleven kan gjøre rede for hvem som ble rammet 22. juli 8.-10. trinn


Læringsmål 8-10. trinn

Relevante kompetansemål i norsk og samfunnsfag

Ressurser og råd for lærere

  • OfreneKort tekst ( ca 550 ord) om ofrene – hvem angrepet var rettet mot, om hvordan ulike grupper er rammet, og hvordan det gikk med dem ca 7 år etter angrepene (undersøkelse fra 2018).
  • Råd og vurderinger for lærere
  • Vitner som historiefortellere  – 22. Juli-senterets fordypningstekst om vitner som kilder til kunnskap om historiske hendelser
  • Samtaler med barn om vanskelige tema 22. juli-senteret sin side med refleksjoner, råd og lenker til relevante ressurser om det å snakke med barn om terror, død og sorg 

Ressurser og kilder for elever

  • Historier om de vi mistet22. Juli-senterets sider der de som ble drept presenteres som de levende menneskene de var, av de som kjente dem best. Disse sidene er utformet i samarbeid med de etterlatte.
  • Min historie – personlige fortellinger fra og om 22. juli 22. juli-senterets ressurs presenterer noen av historiene til de som på ulike måter opplevde 22. juli 2011 på nært hold. Ressursen omfatter mange vitneberetninger – også skriftlige. Filmene har ingen aldersgrense, men 22. juli-senteret anbefaler dem ikke til barn under 14 år.
  • Bilder fra og i tilknytning til 22. juliet utvalg bilder som kan brukes i undervisning på alle trinn. Aktuelle bilder kan være: Bildet av ungdommer som har kommet seg fra Utøya, bildet av Jens Stoltenberg, Eskild Pedersen og Knut Storberget, samt bildet fra Bano Rashid sin begravelse.