Forebygge hatytringer

Tema: Ivareta og videreutvikle demokratiet

Eleven kan gjenkjenne og imøtegå hatytringer


Læringsmål 8-10. trinn

Relevante kompetansemål i norsk, samfunnsfag, KRLE og engelsk

Ressurser og råd for lærere

Ressurser og kilder for elever

  • «Når hatet vil stilne skogen» – Et leserinnlegg i Nidaros skrevet av en ung kommunepolitiker etter at hun mottok en hatmelding hvor det refereres til 22. juli 2011.
  • Diskriminerende ytringer – Store Norske Leksikon sin artikkel om hatefulle ytringer, inkludert underkapitler om sentrale saker fra norsk rettsvesen og sentrale argumenter i debatten om ytringsfrihetens grenser.
  • Hva er verst? – Stopp Hatprat-kampanjen/Det Europeiske Wergelandsenteret sin øvelse hvor elevene skal rangere ulike eksempler på hatefulle ytringer fra verst til minst ille og reflektere over ulike faktorer som påvirker hvor alvorlig en ytring er.
  • Hvordan reagere på hatprat? – Det Europeiske Wergelandsenteret sin øvelse for å utvikle ulike strategier for å reagere på hatefulle ytringer. Øvelsen omfatter bevegelse i rommet og diskusjon med hverandre.
  • Det skal være trygt å være upopulær – minstemme.no sin oppgave om ytringsfrihet.
  • Grenser for ytringsfrihet? Raftostiftelsen sin diskusjonsøvelse gir dilemmaer knyttet til ytringsfrihet, og elevene skal utforske om det finnes grenser for hva som faller inn under ytringsfrihet.