Bruke og vurdere informasjon fra ulike kilder

Tema: Angrepene og redningsarbeidet

Eleven kan bruke informasjon om terrorangrepene og redningsarbeidet 22. juli fra ulike kilder og vurdere påliteligheten til informasjonen


Læringsmål 8-10. trinn

Relevante kompetansemål i norsk, samfunnsfag, KRLE, engelsk og matematikk

Ressurser og råd for lærere

  • Vitner som historiefortellere22. juli-senterets fordypningstekst om vitner som kilder til kunnskap om historiske hendelser
  • Tragediens bilder22. juli-senterets fordypningstekst om hvilke bilder som ble tatt, hvilke bilder som ble publisert, avisenes refleksjoner over hva de skulle publisere, og hvilken kunnskap bildene gir som kilder
  • Hvilke bilder så vi av 22. juli-terrorenForskning.no sin presentasjon av Anne Hege Simonsens undersøkelser av billedmaterialet fra 22. juli. Hun fant bl.a. at det var mange bilder fra regjeringskvartalet og relativt få fra Utøya, og at billedmaterialet kunne deles i tre faser: «I den første må man forstå hva som har skjedd og dokumentere det. I den andre ser vi samhold og sorg, men også konflikt. I den tredje fasen forsøker samfunnet å lege sine sår.»
  • Lærerveiledning til Arbeidshefter fra Mediekompasset – Lærerveiledninger til hefter om det å lage avis og å arbeide journalistisk. Ressursen er ikke knyttet til 22. juli, men aktuell for arbeid med å bruke og vurdere informasjon fra ulike kilder og å vurdere påliteligheten til informasjonen.

Ressurser og kilder for elever

Alle ressursene og kildene som ligger under målet «Elevene kan gjøre rede for terrorangrepene og redningsarbeidet 22. juli i regjeringskvartalet og på Utøya», er også aktuelle i forbindelse med dette målet. I tillegg er følgende ressurser aktuelle:

  • Arbeidshefter for ungdomstrinnet – Mediekompasset (tidligere Avis i skolen) sin ressurs om å lage avis og arbeide journalistisk. Heftet inneholder bl.a. oppgaver om kilder, vinkling, bruk av bilder, ytringsfrihet og vær varsom plakaten. Ressursen handler ikke om 22. juli, men kan være egnet for å jobbe med å bruke og vurdere informasjon fra ulike kilder.
  • Ressurs om vær varsom-plakaten – Skrivesenteret sin ressurs om å arbeide journalistisk i tråd med vær varsom-plakaten. Ressursen handler ikke om 22. juli, men kan være egnet for å jobbe med å bruke og vurdere informasjon fra ulike kilder.
  • Følgende oppslag er særlig aktuelle: