Høyreekstremisme

Tema: Ivareta og videreutvikle demokratiet

Eleven kan kjenne til høyreekstreme forestillinger om samfunnet og hvordan forestillingene påvirker mennesker


Læringsmål 5-7. trinn

Relevante kompetansemål i norsk, samfunnsfag, KRLE, naturfag og matematikk

Ressurser og råd for lærere

Ressurser og kilder for elever

De fleste ressursene til dette læringsmålet handler ikke eksplisitt om 22. juli, men er knyttet til 22. juli gjennom gjerningsmannens ideologi og motiv (lenke til det temaet/målet/vår tekst om det).

  • Islamofobi – Antirasistisk senter sin fagartikkel om islamofobi med drøftingsoppgaver 
  • Høyreekstremisme i Norge i dag – Antirasistisk senter sin tekst om høyreekstremisme i Norge i dag. 
  • Rasisme og diskriminering – Antirasistisk senter sin fagtekst og drøftingsoppgaver om rasisme og diskriminering. 
  • Terrorisme på norsk – NUPI Skole sin fagtekst om mediedekning av terrorisme, informasjon om hvem som har stått bak terrorangrep i Europa og om høyreekstremisme i Norge, med tilhørende refleksjonsspørsmål. 
  • Ekstremisme og terrorisme – FN-Sambandet sin fagtekst om ekstremisme, terrorisme og radikalisering. Teksten tar spesielt for seg høyreekstremisme. 
  • Ekstremisme og demokrati – 22. juli-senteret sin refleksjonsoppgave om hva ekstremisme er, og om hvordan samfunnet bør forholde seg til det. 
  • Motiv for terrorangrepene – 22. juli-senteret sin refleksjonsoppgave om ideologien bak terrorangrepene 22. juli 2011. 
  • Lær av historien – Antirasistisk senter sine fagtekster og oppgaver om ulike historiske hendelser slik som apartheid, folkemordet i Rwanda, nazismen og undertrykking av samer i Norge.