Matematikk

Av Lars Tore Spånberg Slettan, lærer, Fyrstikkalleen Skole

I matematikkfaget skal elevene opparbeide seg kompetanse til å kunne tolke og kritisk vurdere statistiske fremstillinger. Dette er et viktig redskap for å motarbeide antidemokratiske holdninger ved at misoppfatninger og vrangforestillinger kan gjenkjennes og tilbakevises. Statistikk blir presentert for oss fra mange forskjellige aktører, hvor ikke alle har de beste hensikter. Dermed trenger elevene å kunne avgjøre hvor mye vekt de skal legge på informasjon de observerer i hverdagen.

Mye av tiden vår blir brukt på digitale plattformer. Elevene skal ha kunnskap om hvordan algoritmene styrer hvilket innhold de blir eksponert for og at det finnes mange aktører som har interesse av å påvirke personlige holdninger og valg. Selektiv informasjonsflyt og ukjente påvirkningskrefter digitalt er ikke optimalt for et velfungerende demokrati. Matematikkfaget utspiller da sin rolle i arbeidet med å opprettholde demokratiske verdier ved å opplyse om hvilke mekanismer som finnes i samfunnet i dag, hvordan disse mekanismene kan misbrukes og hva eleven skal være bevisst på i bruken av digitale verktøy.