Minnemarkeringer

Etter terrorangrepene var det mange som samlet seg og la ned blomster og hilsener. I dagene etter 22. juli var det mange som ikke ville være alene. Vi vil være sammen med andre. Trøste hverandre, snakke sammen og vise at vi tenkte på de som ble verst rammet.

Søndagen etter terrorangrepene ble det holdt en tv-overført Høymesse for sorg og håp i Oslo domkirke. Mandag 25.7. ble det på Face­book foreslått å arrangere et rosetog i Oslo. 600 000 mennesker møtte opp. Like mange som bor i hele Oslo. Istedenfor et rosetog ble det et enormt folke- og rose­hav hvor også statsminister Jens Stoltenberg og kongefamilien deltok. Til sammen valgte mer enn én million mennesker over hele Norge i delta i slike markeringer.

Både under disse minnemarkeringene og under andre minnemarkeringer, ble det holdt taler, lest dikt og  sunget og spilt musikk, som – hvis det ikke var nyskrevet for anledningen – fikk ny betydning i lys av terrorangrepene og sorgen som fulgte dem. Disse tidlige minnemarkeringene var sentrale i etableringen av det som ofte kalles “kjærlighetsfortellingen” – ønsket om å stå sammen i sorgen,  stå opp for verdiene som ble angrepet, og ikke søke hevn, men rettferdighet. Et element i dette var måten ulike religioner og livssyn i noen sammenhenger samarbeidet om minnemarkeringer for de som var drept:  Minnemarkeringer i ulike religioner og livssyn etter terrorangrepene 22. juli 2011 – 22. juli-senteret sin fordypningstekst om religiøst mangfold og minnemarkeringer.

Oversikt over noen av de store minnemarkeringene

Høymesse for sorg og håp i Oslo domkirke 24.7.2011

Høymesse for sorg og håp – Kongehuset og ledende politikere meldte sin ankomst til gudstjenesten i Oslo domkirke søndag 24.7.2011, og den ble dermed til en nasjonal sorgmarkering og en medieformidlet begivenhet. Jens Stoltenbergs tale begynner ca 42 min ute i sendingen. Se også 22. Juli-senterets oversikt over det offisielle Norges taler etter 22. juli.

Rosetoget på Rådhusplassen 25.7.2011

Rosetoget på Rådhusplassen (se også nedenfor om rosetog over hele landet) var planlagt som et tog fra rådhusplassen i Oslo til Youngstorget, men fordi det kom så mange som det gjorde (omkring 200 000) ble talene som var planlagt, holdt på rådhusplassen. Kronprins Haakon Magnus og statsminister Jens Stoltenberg var blant talerne. Lenkene nedenfor går til enkeltinnslag

Kronprins Haakon Magnus’ tale

Jens Stoltenbergs tale

Spontan allsang av Ja vi elsker

Herborg Kråkevik synger “Til ungdommen”

Maria Solheim synger “Mitt lille land”

Rosetog over hele landet

Rosetogene – oppslag på Lokalhistoriewiki som viser forsider av 12 aviser fra hele landet som har bilder fra lokale rosetog på forsiden. Oppslaget omfatter også informasjon om rosetoget i Oslo, bl.a. er kronprinsens tale og statsminister Jens Stoltenbergs tale gjengitt skriftlig.

Minneseremonien i Oslo Spektrum 21. august 2011

Minneseremonien (lenke til https://www.vgtv.no/video/43090/se-hele-minneseremonien-for-22-juli-ofrene ) ble holdt en måned etter angrepene. Der bidro blant annet Susanne Sundfør (MItt lille land: fra start), Kongen (tale: 6.00), Karpe Diem (Tusen tegninger,22.35), Jens Stoltenberg (tale 1.55.40), Sissel Kyrkjebø (Til ungdommen: 2.02.00)

Fra minnemarkeringer i Dagsrevyen

Egen sending: ett år etter

Nasjonal minnekonsert 22.7.2012:

Minnekonserten som ble holdt på årsdagen for angrepene omfattet blant annet disse fremføringene:

Tine Thing Helseth (Mitt lille land)  https://www.youtube.com/watch?v=gcFTgej55A0&list=PLxpne-7hMYR3W1DJ_ujnROA133kjxJ8cb

Laleh (Some Die Young): https://www.youtube.com/watch?v=_lZkWD6-G5M

Karpe Diem (Påfugl): https://www.youtube.com/watch?v=OMf5ShKk5B8

Vinni og Halvdan Sivertsen (Sommerfuggel i vinterland): https://www.youtube.com/watch?v=zWJY8BGcHa4

Bruce Springsteen (We shall overcome) : https://www.youtube.com/watch?v=LTrgNSlCkKY

Lillebjørn Nilsen (God natt Oslo + Barn av regnbuen): https://www.youtube.com/watch?v=REbrReiAA8c

Åsne Seierstad  (Rettssal 250) https://www.nrk.no/norge/_rettssal-250_-1.8252037

Fra og med 2013 har NRK vist innslag fra minnemarkeringer ulike steder i landet – som deler av nyhetssendinger eller som egne program.

Fra minnemarkeringer i Dagsrevyen

Fra minnemarkeringer i Dagsrevyen

Både fra Utøya og Regjeringskvartalet i Dagsrevyen: https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/201507/NNFA19072215/avspiller

Fra Utøya: sak 3 i Dagsrevyen: https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/201607/NNFA19072216/avspiller

Fra Regjeringskvartalet: sak 4 i Dagsrevyen: https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/201607/NNFA19072216/avspiller

Fra Utøya: https://tv.nrk.no/serie/nyheter/201707/NNFA41009117

fra Regjeringskvartalet: https://tv.nrk.no/serie/nyheter/201707/NNFA41009017

Fra Utøya: https://tv.nrk.no/serie/nyheter/201807/NNFA41012918

fra Regjeringskvartalet: https://tv.nrk.no/serie/nyheter/201807/NNFA41012818

fra Utøya: https://tv.nrk.no/serie/nyheter/201907/NNFA41014119

fra Regjeringskvartalet: https://tv.nrk.no/serie/nyheter/201907/NNFA41014019

fra Trondheim: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-midtnytt/201907/DKTL97072219#t=2m25s

fra Bodø: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-nordland/201907/DKNO98072219/avspiller

fra Bergen: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-vestlandsrevyen/201907/DKHO97072219/avspiller

fra Alta: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-nordnytt/201907/DKTR97072219#t=2m2s

I 2020 ble det arrangert digitale minnemarkeringer nasjonalt på grunn av Covid19-situasjonen.

Støttegruppen 22. juli: