Minnemateriale

Kort tid etter terrorangrepene ble det etablert spontane minnesteder der folk la ned blomster, hilsener, flagg og kosedyr. Det største «rosehavet» var ved domkirken i Oslo, men på sentrale steder i byer og på mindre steder over hele landet vokste slike spontane minnesteder frem.

Det materialet som kunne bevares (hilsener, flagg, kosedyr), ble samlet inn og oppbevares av Riksarkivet. 1254 skannede sider av materialet er gjort digitalt tilgjengelige for allmennheten (1. oppslag: ). Nedenfor omtalen av kondolanseprotokollene finner du en tematisk organisert liste med lenker til noe av det digitalt tilgjengelige minnematerialet og til noen artikler der dette materialet er benyttet i undervisning.

PDF: Tematisk organiserte lenker til konkrete eksempler fra minnematerialet

Materialet kan presenteres på flere måter. I all hovedsak gir hilsenene uttrykk for sorg, samhold, sinne og omtanke. Noen ytringer har bare bilder, noen bare tekst, og mange består av en kombinasjon av tekst og bilde.  

Materialet er behandlet av forskere og benyttet i undervisning. I nr. 3/2016 av tidsskriftet Prismet (https://journals.uio.no/prismet/issue/view/385) er det publisert tre artikler* som handler om minnematerialet og hvordan det kan brukes i undervisning, på mellom- og ungdomstrinn. I disse artiklene er det benyttet konkrete eksempler fra det offentlig tilgjengelige materialet. Nedenfor er en oversikt over tematisk organiserte lenker til flere konkrete eksempler fra dette materialet.  

*Titler på artiklene:  

Verdier i formålsparagraf og minnematerialet etter 22. juli 2011 (https://journals.uio.no/prismet/article/view/4490

Dialoger om verdier i grunnskolens formålsparagraf – med minnematerialet fra 22. juli som læremiddel (https://journals.uio.no/prismet/article/view/4492

Arbeid med verdier i skolen. På jakt etter verdier i minnematerialet etter 22. juli 2011 (https://journals.uio.no/prismet/article/view/4659

Se også 22. juli-senteret sin fagtekst om sosiale medier og kjærlighetsfortellingen: https://22julisenteret.no/ressurs/sosiale-medier-og-kjaerlighetsfortellingen-om-22-juli/ 

Etter angrepene mottok kongehuset kondolanser og støtteerklæringer fra hele verden.

Kondolansene er gjort tilgjengelig her: https://www.kongehuset.no/nyhet.html?tid=92994&sek=26939  

Bidrag til Barn og unges kondolanseprotokoll er det mye digitalt tilgjengelig materiale (dels sortert etter ukenummer da det ble sendt inn av privatpersoner, dels samlet skole for skole) som ligner minnematerialet i Riksarkivet, både i uttrykk og innhold.

Eksempel på barnetegning