Hvordan går det med de overlevende og etterlatte i dag?

Tema: Ofrene

Eleven kan reflektere over hvordan ulike grupper av ofre har det i dag


Læringsmål 5.-7. trinn

22. juli ble 8 mennesker drept av bomben i Regjeringskvartalet og 69 ble drept på Utøya. I tillegg til de drepte ble mange skadet fysisk og psykisk, i Oslo og på Utøya. For mange over­levende, etterlatte og berørte blir livet aldri det samme. De drepte og skadede kom fra hele Norge. Hver fjerde person som bodde i Norge i 2011 kjente noen som var direkte rammet.

Det varierer fra person til person hvordan det har gått i årene etter terrorangrepet. Samlingen av ressurser på denne siden har som hensikt å vise et mangfold i hvordan de overlevende og etterlatte har i det i dag.

Relevante kompetansemål i samfunnsfag, KRLE og matematikk

Ressurser og råd for lærere

Alle ressursene og rådene som ligger under målet «Eleven kan gjøre rede for hvem som ble rammet 22. juli», er også aktuelle i forbindelse med dette målet. I tillegg er følgende ressurser aktuelle: 

  • Utøyastudien  – NKVTS sin undersøkelse av overlevende etter terrorangrepet på Utøya og foreldrene deres. De overlevende og foreldrene deres er intervjuet fire ganger (etter 4–5 mnd., etter 14–15 mnd., etter ca. 2,5 år, etter ca. 8 år). Undersøkelsen forteller om terrorens fysiske og psykiske konsekvenser. På nettstedet presenteres studien skriftlig, gjennom filmsnutter og gjennom lenker til publiserte artikler. 

Ressurser og kilder for elever 

Alle ressursene og kildene som ligger under målet «Eleven kan gjøre rede for hvem som ble rammet 22. juli» er også aktuelle i forbindelse med dette målet. I tillegg er følgende ressurser aktuelle:

  • Jenta fra Utøya – NRK sin dokumentarserie Overleverne omfatter en 29 minutter lang episode om Ylva som ble skadet, men overlevde terroren på Utøya. Hun forteller om sine opplevelser og erfaringer, og hvordan hun har opplevd posttraumatisk vekst. 
  • Om 22. juli – Episode av NRK Supernytt fra januar 2020 som handler om 22. juli. Ett av innslagene er et intervju med Ylva som overlevde angrepet på Utøya.