Motivene

Tema: Motiver

Eleven kan presentere og reflektere over gjerningsmannens motiver


Læringsmål 8-10. trinn

Relevante kompetansemål i norsk, samfunnsfag og KRLE

Ressurser og råd for lærere

  • MotiveneKort tekst (ca. 400 ord) om Breiviks motiv, både om forslagene til psykologiske forklaringer som ble presentert under rettssaken, og redegjørelse for de motivene han selv presenterer i det dommen omtaler som «kompendiet».
  • RettsprosesseneKort tekst (ca. 1000 ord) om straffesaken mot terroristen (og klagesaken han anla mot staten) og erstatningssakene der berørte fikk voldsoffererstatning. Siden spørsmålet om tilregnelighet var så sentralt i straffesaken, og fortsatt er aktuelt med tanke på håndtering av hatprat og formidling av høyreekstrem ideologi, er dette forholdsvis grundig behandlet.
  • Rettsprosessene: kilderOversikt over og presentasjon av kilder knyttet til rettsprosessene, bl.a. en oversikt over innholdet i ulike deler av dommen, nyhetsoppslag henvendt til barn/unge om straffesaken, forsvarerens bok om arbeidet med å ivareta rettsstaten gjennom jobben som forsvarer, NRKs sendinger fra rettssaken og Kristopher Schau og Åsne Seierstads publikasjoner fra rettssaken. Oversikten omfatter lenker til de ressursene som er digitalt tilgjengelige.
  • 22. juli-undervisning (Dembra) – Undervisningsopplegg om 22. juli for skole og lærerutdanning, med utgangspunkt i mulige årsaker til terrorhandlingene. Vurdering av ulike kilder og forslag til oppgaver.

Ressurser og kilder for elever