Privat og offentlig sorg

Tema: Ofrene

Eleven kan reflektere over forholdet mellom direkte berørte og deres sorg og angrepenes status som nasjonalt traume


Læringsmål 8-10. trinn

Relevante kompetansemål i norsk, samfunnsfag, KRLE og matematikk

Ressurser og råd for lærere

Alle ressursene og rådene som ligger under målet “Eleven kan gjøre rede for hvem som ble rammet 22. juli» og målet “Eleven kan reflektere over hvordan ulike grupper av ofre har det i dag” er også aktuelle i forbindelse med dette målet. I tillegg er følgende ressurser aktuelle:

  • Sorgen etter 22. juli var ikke for alle– Aftenposten-artikkel fra 2013 som omtaler at forskning viser at mange ikke deltok i den offentlige sorgen etter terrorangrepene 22. juli. Deltagelsen i sørgemarkeringer fulgte også klare politiske, sosiale og kulturelle skillelinjer.
  • Boka “Den offentlige sorgen. Markeringer, ritualer og religion etter 22. Juli.” (lenke til omtale av boka i Norsk medietidsskrift (02/2014 (Volum 21)) – redigert av Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar og Ida Marie Høeg er det forskningsarbeidet artikkelen bygger på.
  • Slik blir toårsmarkeringa av 22. juli. – NRK-artikkel fra 2013 som handler om at mange overlevende ønsker mer privat sorg.

Ressurser og kilder for elever

Alle ressursene og kildene som ligger under målet “Eleven kan gjøre rede for hvem som ble rammet 22. Juli» og målet “Eleven kan reflektere over hvordan ulike grupper av ofre har det i dag” er også aktuelle i forbindelse med dette målet. I tillegg er de to artiklene det er lenket til som ressurser for lærere aktuelle.

Tilbake til alle temaer og læringsmål